Γνωρίζετε τι σημαίνει η ρυθμιστική πινακίδα Ρ22

Γνωρίζετε τι σημαίνει η ρυθμιστική πινακίδα Ρ22

Στους δρόμους συναντάμε διάφορες πινακίδες σήμανσης, οι οποίες μας ενημερώνουν για τυχόν κινδύνους και μας βοηθούν να οδηγούμε με ασφάλεια.

Οι πινακίδες αυτές είναι κυρίως στρόγγυλες. Ο χρωματισμός τους αποτελείται κυρίως από μαύρο σύμβολο (pictogram) σε λευκό υπόβαθρο με κόκκινο πλαίσιο, καμιά φορά με διαγώνια γραμμή στην μέση (η οποία υποδηλώνει απαγόρευση), όταν πρόκειται για απαγορευτικές και λευκό σύμβολο σε μπλε υπόβαθρο, όταν πρόκειται για υποχρεωτικές πινακίδες.

Οι εν λόγω πινακίδες, τoπoθετoύνται για να ενημερώνουν τους οδηγούς για υπoχρεώσεις, περιoρισμoύς ή απαγoρεύσεις, και την συμμόρφωσή τους σε αυτές. Οι παραβιάσεις τους ισούνται με παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., ενώ επισύρονται ποινές και πρόστιμα. Ακόμη, εκθέτουν τον παραβάτη οδηγό αλλά και τους υπολοίπους, που κινούνται στο ίδιο οδικό δίκτυο, σε κινδύνους.

Συνολικά, υπάρχουν 88 τέτοιες πινακίδες. Μία από αυτές είναι η ρυθμιστική πινακίδα Ρ22, η οποία φέρει το όνομα «Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα (πχ. 3.5 μέτρα).»

Η ρυθμιστική πινακίδα Ρ22, με την ένδειξη “Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα (π.χ. 3.5 μέτρα)”, απαγορεύει την είσοδο σε οχήματα με ύψος που υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Το ύψος, το οποίο εκφράζεται σε μέτρα, αναγράφεται στην πινακίδα.

Σκοπός της πινακίδας Ρ22:

Η πινακίδα Ρ22 τοποθετείται για διάφορους λόγους, όπως:

  • Προστασία στενών δρόμων ή γεφυρών: Ορισμένοι δρόμοι και γέφυρες είναι κατασκευασμένοι για να χωρούν οχήματα μόνο ενός συγκεκριμένου ύψους. Η πινακίδα Ρ22 χρησιμοποιείται για να απαγορεύσει την είσοδο σε οχήματα που είναι πολύ ψηλά για να περάσουν με ασφάλεια, αποτρέποντας ζημιές στις υποδομές.
  • Διασφάλιση ομαλής ροής κυκλοφορίας: Σε περιοχές με πυκνή κυκλοφορία, η πινακίδα Ρ22 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαγορεύσει την είσοδο σε μεγάλα οχήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κυκλοφοριακή συμφόρηση.
  • Προστασία πεζών και ποδηλατών: Σε δρόμους με πεζοδρόμια ή ποδηλατόδρομους, η πινακίδα Ρ22 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαγορεύσει την είσοδο σε ψηλά οχήματα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ορατότητα ή να θέσουν σε κίνδυνο τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Συνέπειες παραβίασης:

Η μη τήρηση της σήμανσης που φέρει η πινακίδα Ρ22 επισύρει πρόστιμο.

Συμπέρασμα:

Η πινακίδα Ρ22 αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την οδική ασφάλεια και την ομαλή κυκλοφορία. Είναι σημαντικό οι οδηγοί να γνωρίζουν τη σημασία της και να την τηρούν σχολαστικά, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του οχήματός τους και τους περιορισμούς που τίθενται.

Δείτε επίσης

Γιατί ο κλιματισμός του αυτοκινήτου βγάζει ζεστό αέρα;

Γιατί ο κλιματισμός του αυτοκινήτου βγάζει ζεστό αέρα;

Rolls-Royce: Ο νέος κινητήρας που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Rolls-Royce: Ο νέος κινητήρας που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Grand Prix Ουγγαρίας 2024: Νικητές και χαμένοι

Grand Prix Ουγγαρίας 2024: Νικητές και χαμένοι

Google Maps: Η νέα ρύθμιση στα κινητά – Τώρα ξέρει πότε παραβιάζετε το νόμο

Google Maps: Η νέα ρύθμιση στα κινητά – Τώρα ξέρει πότε παραβιάζετε το νόμο

Κουίζ: Πόσα ξέρεις για τους 4 τροχούς; Μόνο το 3% κάνει το 3/3

Κουίζ: Πόσα ξέρεις για τους 4 τροχούς; Μόνο το 3% κάνει το 3/3

Ευθυγράμμιση ελαστικών αυτοκινήτου: Τί είναι και πότε πρέπει να γίνεται

Ευθυγράμμιση ελαστικών αυτοκινήτου: Τί είναι και πότε πρέπει να γίνεται