Γνωρίζετε τι σημαίνει η πληροφοριακή πινακίδα Π98

Πρόστιμο σε οδηγό που δεν είναι ορατός ο αριθμός κυκλοφορίας του

Γνωρίζετε τι σημαίνει η πληροφοριακή πινακίδα Π97

Πρόστιμο για μεταφορά επιβατών με οχήματα, με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται κίνδυνος

Γνωρίζετε τι σημαίνει η Πινακίδα Κινδύνου Κ09

Πρόστιμο σε οδηγό για έλλειψη ή μη καλή λειτουργία του ταχόμεντρου στο αυτοκίνητο

Γνωρίζετε τι σημαίνει η Πινακίδα Κινδύνου Κ14

Πρόστιμο για έλλειψη σε όχημα ενός, τουλάχιστον, καθρεύτη, που να εξασφαλίζει ορατότητα όπισθεν του οχήματος

Γνωρίζετε τι σημαίνει η Πινακίδα Κινδύνου Κ11

Πρόστιμο σε οδηγό που δεν φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα οδήγησης

Γνωρίζετε τι σημαίνει η Πινακίδα Κινδύνου Κ10

Πρόστιμο σε οδηγό για μη καταβολή τέλους διοδίων