Πρόστιμο σε οδηγό για έλλειψη ή μη καλή λειτουργία του ταχόμεντρου στο αυτοκίνητο

Πρόστιμο για έλλειψη σε όχημα ενός, τουλάχιστον, καθρεύτη, που να εξασφαλίζει ορατότητα όπισθεν του οχήματος

Πρόστιμο σε οδηγό που δεν φέρει μαζί του όλα τα έγγραφα οδήγησης

Πρόστιμο σε οδηγό για μη καταβολή τέλους διοδίων

Πρόστιμο σε οδηγό που σταθμεύει στην πλευρά οδού, που έχει διαγραμμιστεί με κίτρινη τεθλασμένη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ)

Πρόστιμο σε οδηγό που κινείται στην αριστερή πλευρά της διπλής διακεκομμένης γραμμής, που χωρίζει την οδό σε δύο κατευθύνσεις

Πρόστιμο σε οδηγό που κινείται σε λωρίδα που έχει σημανθεί και προορίζεται για άλλα οχήματα. Όπως λεωφορεία, taxi, ποδήλατα

Πρόστιμο σε οδηγό που δεν ακολουθεί σε διασταυρώσεις την κατεύθυνση που ορίζεται με βέλη επιλογης

Πρόστιμο σε οδηγό που διαβαίνει τις διαγραμμίσεις, που έχουν μία ή δύο συνεχείς γραμμές

Πρόστιμο σε οδηγό που δεν μετακινεί το, αναγκαστικά, σταματημένο όχημα του πάνω σε σιδηροτροχές και, σε αδυναμία μετακίνησης, δεν ειδοποιεί αμέσως τους μηχανοδηγούς

Πρόστιμο για παραβίαση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ67 «αποκλειστική διέλευση Λεωφορείων ή Τρόλεϊ»

Πρόστιμο για οδηγό που οδηγεί ελαφρύ όχημα και δεν παραχωρεί προτεραιότητα διέλευσης σε βαρύ όχημα